Uutta kotia kohti: Tiedote 11/2017

  • Ajankohtaista

Uutta kotia kohti: Tiedote 11/2017

Uuden kirkon suunnitteluvaihe on jatkunut Inmeco Oy:n projektipäällikkö Sari Pekkarisen johdolla. Palavereja on pidetty muun muassa ilmanvaihtotekniikasta sekä rakenne- ja akustiikkasuunnittelusta. Käytettävät rakennetyypit on valittu ja runkoratkaisu on pääosin päätetty. Rakennuksen ulkoseinien materiaalina ovat betonielementit. Pääsalin katto tullaan toteuttamaan puurakenteisilla elementeillä, joissa on vesikate valmiina. Elementeillä katto saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti vedenpitäväksi ja sääsuojan tarve vähenee. Toimisto-osan katto, välipohjat ja nouseva katsomo tehdään ontelolaatoista. Ilmanvaihto toteutetaan viidellä koneella, esimerkiksi pääsalilla ja monitoimisalilla on omat koneensa. Usealla koneella ilmanvaihto voidaan säätää tilakohtaisesti tarpeen mukaan.

Inmeco Oy:n kanssa tehdyn rakennuttajasopimuksen lisäksi seurakuntamme hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä ovat allekirjoittaneet sähkösuunnittelusopimuksen (Ramboll Oy), LVIA-suunnittelusopimuksen (PP Kiinteistötekniikka Oy), Av-suunnittelusopimuksen (Akukon Oy) ja akustiikkasuunnittelusopimuksen (Akukon Oy). Suunnittelusopimuksista allekirjoittamatta ovat vielä arkkitehtisopimus (Arkitupa Oy) sekä rakennesuunnittelusopimus (Vahanen Oy), mutta näidenkin sisällöistä on jo sovittu.

Suunnitelmia on tarkennettu käyttäjien toiveiden ja muilta suunnittelijoilta saadun palautteen mukaisesti. Esimerkiksi esiintymislavaa ja sitä palvelevia tiloja on muutettu. Toimistotiloja on muutettu siten, että siellä on nyt kolme erillistä toimistohuonetta ja lisäksi avotoimistotilaa.  Paloviranomaisen vaatimat monitoimisalin hätäpoistumisportaat on siirretty rungon sisäpuolelle. Väestönsuojelutilaa, joka toimii myös kappelina, on hieman suurennettu. Jotta nousevan katsomon alla oleva varastotila saadaan paremmin käyttöön ja sinne normaalikorkuiset kulkuovet, on saliin menevän käytävän lattiaan tehty loiva luiska. Wc-tiloja on hieman muutettu ja ilmanvaihdon konehuonetta suurennettu. Muutosten myötä rakennuksen kerrosala on kasvanut 65 k-m2 ja kokonaislaajuus 124 brm2. Rakennuksen päämitat ovat pysyneet ennallaan.

Pääsuunnittelija kävi 14.11.17 esittelemässä suunnitelmia kaupungin johtaville kaavaviranomaisille. Saadun palautteen mukaisesti muutetaan muun muassa sivuosan ikkunasijoittelua. Sivuosan julkisivumateriaalin tulee myös olla valkoinen rappaus eikä aiemmin kustannussyistä valittu tiiliverhous.

Uusi kustannusarvio tehdään tarkentuneiden suunnitelmien pohjalta joulukuussa ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy nykyisen temppelin kauppakirjan ja uuden tontin vuokraussopimuksen kokouksessaan 29.11.17. Uuden tontin osto on mahdollista vasta Voionmaan koulukorttelin uuden kaavan hyväksymisen jälkeen. Kaavaprosessi on juuri käynnistymässä. Korttelin nykyinen voimassa oleva kaava sallii uuden kirkon rakentamisen ja rakentamissuunnitelmamme ovat sen ehtojen mukaiset.

 

Lisätietoja:

Anssi Maaranen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 353 8312

Vesa Moisio
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 349 5561

Jari Nojonen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 527 4063