Ajankohtaista

Ajankohtaista

  • Ajankohtaista

Oppilaitosyhteistyötä Spesian kanssa

Yhteistyösopimuksemme Ammattiopisto Spesian kanssa tarjoaa seurakunnalle ajantasaista tietoa ja osaamista siivousalalta sekä Spesian opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden käytännön harjoitteluun ja työelämävalmiuksien kartuttamiseen.

  • Ajankohtaista

Työntekijät tutuksi: Virpi Mesiäislehto

Lähettimme Virpi Mesiäislehto työskentelee Fidan palveluksessa Tansaniassa ja keskittyy erityisesti vammaisten naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksiin. Hän näkee tehtäväkseen nostaa heitä, jotka ovat syrjittyjä ja sorrettuja monista eri syistä ja näin ollen moninkertaisessa marginaaliasemassa.

  • Ajankohtaista

Jumalan kohtaamisen viikko

Aloitamme uuden vuoden perinteiseen tapaan koko seurakunnan yhteisellä Jumalan kohtaamisen viikolla 8.–15.1., jolloin keskitymme joka päivä yhteiseen rukoukseen.

  • Ajankohtaista

Hannamari Ahvenus siirtyy toisiin tehtäviin 

Lapsi- ja perhetyöpastorimme Hannamari Ahvenus on siirtymässä uusiin haasteisiin toisen työnantajan palveluksessa 1.2.2023 alkaen. Siirtymän jälkeen Hannamari kertoo ilolla jatkavansa vapaaehtoistehtävissä hänelle rakkaassa ja tärkeässä seurakunnassa. 

  • Ajankohtaista

Toimiston vuodenvaihde

Seurakuntamme toimisto on joululomalla 21.12.2022–2.1.2023 ja palvelee rajoitetusti 3.–5.1.2023. Normaalit palveluajat jatkuvat ma 9.1.2023 alkaen.

  • Ajankohtaista

Mistä kaipaat opetusta?

Seurakuntamme jumalanpalvelustyöryhmä on keskittynyt kehittämään jumalanpalvelustoimintaamme. Osana kehittämistä työryhmä haluaa kuulla myös seurakuntalaisilta toiveita saarnojen ja opetuksen teemoista.

  • Ajankohtaista

Leirikeskus on myyty

Yksi vaihe seurakuntamme historiassa on nyt saateltu hyvin päätökseen. Leirikeskuksen kauppakirja on allekirjoitettu. Olemme kiitollisia menneistä vuosikymmenistä.