Diakonia

Rakastaen Jumalaa ja lähimmäistämme

Raamatussa meille on annettu kaksi hyvin selkeää elämänohjetta: rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Näiden ohjeiden toteuttamiseen ei tarvita erityistä kutsumusta, vaan se kuuluu meille jokaiselle. Meidän tehtävänämme on huolehtia jokaisesta – vanhuksista, syrjäytyneistä, yksinhuoltajista ja niin edelleen. Olisi mahtavaa, jos kaupungissamme uskovat tunnettaisiin siitä, kuinka he tekevät hyvää.

Seurakuntamme diakoniatyön perustana on Jeesuksen ja alkuseurakunnan esimerkki palvelevasta elämäntavasta ja lähimmäisenrakkaudesta. Diakonia on todistus Kristuksen rakkaudesta ja osa seurakunnan kokonaistehtävää. Pyrimme tukemaan hädässä olevia lähimmäisiämme niin hengellisissä, henkisissä kuin fyysisissä tarpeissa ja kohtaamme heidät siellä, missä he asuvat ja elävät. Yhdessä toteutettavan diakonian avulla edistämme seurakunnassamme keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteyttä.

Diakoniatyön puhelinpäivystys ma-ke klo 10-15 numerossa 050 400 2135. Yhteydenotot myös sähköpostitse ajasta riippumatta: diakonia(at)jklhelluntaisrk.fi.

Päihde- ja vankilatyö

Diakoni Sakari Pihlaja

Keskiviikkoisin klo 18 kokoontuu vapaamuotoinen vertaisryhmä päihteiden tai muiden riippuvuuksien kanssa taisteleville. Ryhmässä keskustellaan asioista luottamuksellisesti Jumalan sanan pohjalta, tarjotaan vertaistukea ja ohjataan hengelliseen kasvuun. Tarjoamme myös luottamuksellista henkilökohtaista ohjausta ja esirukouspalvelua seurakuntalaisille, joilla itsellään tai heidän läheisillään on ongelmia päihteiden tai muiden riippuvuuksien kanssa.

Vankilatyössä tapaamme uskoontulleita vankeja ja ohjaamme heitä seurakuntaan sekä tuemme vapautumisprosessissa. Vierailemme Vaasan, Kuopion ja Sukevan vankiloiden kristillisillä osastoilla sekä ohjaamme vankeja Kan-kuntoutukseen – tutustu esimerkiksi Jyväskylän Kan-kotiin.

Romanityö

Diakoni Armas Hagert

Seurakuntamme romanityön perustana on pyrkimys yhteyteen koko seurakunnan kanssa. Tarjoamme myös erityisesti romaneille suunnattua toimintaa. Pyrkimyksenämme on rohkaista erityisesti seurakunnasta etääntyneitä tulemaan takaisin seurakuntayhteyteen. Järjestämme myös pienryhmätoimintaa ja diakoneihin voi ottaa yhteyttä myös kotikäynneistä, joita toteutetaan mahdollisuuksien rajoissa.

Sielunhoito

Seurakuntamme sielunhoitotyötä johtaa ja sielunhoitajiamme ohjaa sekä tukee sielunhoidon ohjausryhmä vastuupastori Esa Hyvösen kanssa. ­Sielunhoito on luottamuksellista keskustelua ja rukousta. Tarjoamme sekä henkilökohtaisia keskusteluja että sielunhoidollisia vertaisryhmiä. ­Hengellinen sielunhoitotyö ei pois­sulje ammattiapua, vaan pyrkii omalta osaltaan tukemaan ihmisen kasvua terveeseen hengelliseen ja henkiseen aikuisuuteen. ­Sielunhoitajina toimivat seurakuntamme hyväksymät sielunhoitajat.

Jos kaipaat sielunhoitoa, ota yhteyttä toimistoomme. Sielunhoidon yhteyshenkilöinä toimivat Eine Mustamäki ja Mirjam Rousu.

Vanhus- ja ystäväpalvelu

Ystäväpalvelun kautta järjestetään säännöllisiä vierailuita vanhusten luo. Tavoitteena on vastavuoroinen ystävyyssuhde ja sukupolvien välisen kuilun kaventaminen. Vierailujen yhteydessä voidaan tarjota apua kaupassa käyntiin tai ulkoilemiseen, tai tapaaminen voidaan käyttää kahvitellen ja jutellen.

Apua on tarjolla kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Erityisesti haluamme lisäksi panostaa ikääntyneisiin sekä yksinhuoltajiin. Kun tarvitset apua tai haluaisit, että joku vierailisi luonasi, ota rohkeasti yhteyttä seurakunnan toimistoon.

Hyvällä sydämellä -hanke ja EU:n aineellisen avun kortti

Seurakuntamme on mukana Hyvällä sydämellä -hankkeessa. Tämä Suomen Helluntaikirkon Euroopan sosiaalirahasto+ -rahoitteinen hanke on suunnattu erityisesti työttömille vähävaraisille ja heidän perheilleen. Hanke kattaa koko Suomen ja sen käytännön toteuttajina on yli sata helluntaiseurakuntaa ja kolme järjestöä.

Hankkeessa jaetaan 40 euron suuruisia maksukortteja. Jokaisen avuntarvitsijan tilanne kartoitetaan henkilökohtaisesti ja häntä ohjataan hänelle sopiviin palveluihin ja liitännäistoimiin. Avuntarvitsijoille tarjotaan tarpeen mukaan yhteisöllisyyttä, mielen hyvinvointia ja elämänhallintaa lisäävää toimintaa.

Jyväskylän helluntaiseurakunnassa aineellisen avun korttien jako toteutetaan ajanvarauksen perusteella. Ajanvarauksen voi tehdä ja lisätietoa voi kysyä puhelimitse 041 742 6016 maanantaisin klo 10–12 välisenä aikana. 

Avustus edellyttää aina henkilökohtaisen tapaamisen ja elämäntilanteen kartoituksen.

Haluatko auttaa?

  • auttajat ovat ihan tavallisia seurakuntalaisia, luotettavia ja tehtäväänsä opastettuja nuoria, keski-ikäisiä ja senioreita
  • kun haluat auttaa, ilmoittaudu seurakunnan toimistoon
  • erityistarve on autollisista henkilöistä – voit auttaa esimerkiksi tarjoamalla silloin tällöin tai säännöllisesti lähelläsi asuvalle seniorille autokyydin jumalanpalvelukseen