Uutta kotia kohti: Muuttotiedote I

  • Ajankohtaista

Uutta kotia kohti: Muuttotiedote I

Rakennustoimikunta ja muuton vastuuhenkilöt hyväksyivät maanantaina 19.8. muuttoaikataulun ja seuraavat muuttoon liittyvät ohjeet.

Lisätty 30.8.2019 Muutto-ohjeisto sekä ohjeet siirrettävistä tavaroista.
Päivitetty 8.9.2019 Muutto-ohjeistoon kuljetusten yhteystietoja ja temppelin viimeinen tilaisuus.

Jätämme tilat käyttökuntoon

Vanha temppeli luovutetaan kaupungille lokakuun lopussa. Lähtökohtaisesti muutamme pois kuten vuokralaiset yleensä eli tyhjennämme temppelin kaikesta irtaimesta ja siivoamme tilat luovutuskuntoon. Lähiviikkoina pidämme kaupungin kanssa luovutuspalaverin, jossa sovimme yksityiskohdista tarkemmin. Mahdollisesti voimme jättää osan käyttökelpoista irtainta paikalleen, mikä helpottaisi muuttourakkaa.

Vanha irtaimisto hävitetään

Pääsääntöisesti kaikki vanha irtain tavara hävitetään. Tällä pyrimme varmistamaan, että vanhan temppelin mahdolliset sisäilman epäpuhtaudet eivät siirry uuteen kirkkoon. Huomioitava on, ettei mitään paperitavaraa, kirjoja tai toimistotarvikkeitakaan viedä temppeliltä uuteen kirkkoon. Hävitettävä materiaali lajitellaan mahdollisimman tarkasti. Syyskuun alussa paikalle tilataan roskalava ja muut tarvittavat kierrätysastiat. Lajittelu on ekologista, ja lajittelemalla myös säästämme.

Temppelin tyhjennyksestä vastaavat työmuodot vastuuhenkilöidensä johdolla. Seurakunnan työntekijät huolehtivat omien tilojensa tyhjennyksestä. Työmuotojen vastuuhenkilöille ja työntekijöille lähetetään sähköpostitse tarkemmat ohjeet. Tyhjennys pyritään tekemään hyvissä ajoin ennen lokakuun loppua. Toiminnan kannalta tarpeettoman materiaalin hävittäminen olisi hyvä tehdä jo syyskuun aikana.

Temppeliltä uuteen kirkkoon siirretään vain alasalin pöydät ja tuolit sekä osa soittimista, AV-laitteista, keittiökoneista ja keittiön astioista. Myös ehtoollisvälineet, kastepuvut ja valkoiset pöytäliinat ja legot otetaan muutossa mukaan. Kaikki siirrettävä tavara on yksilöity, eikä muuta irtainta saa uuteen kirkkoon viedä. Siirrettävien tavaroiden puhdistuksesta ja käsittelystä on laadittu täsmälliset ohjeet mukaellen muun muassa Hengitysliiton, Työterveyslaitoksen ja eräiden suurien kaupunkien muutto-ohjeistoja.

Huom! Kaikki keittiötoiminta päättyy temppelillä sunnuntain 29.9. päivätilaisuuteen.

Muuttotalkoot ja huutokauppa

Muuttotalkoot pidetään lauantaina 5.10. klo 10 alkaen ja lauantaina 26.10. klo 10 alkaen. Ensimmäisenä muuttopäivänä siirretään lähinnä alasalin kalusteita ja keittiön koneita, jälkimmäisenä soittimia. Molempina päivinä myös tyhjennetään temppeliä ei-siirrettävistä tavaroista ja siivotaan paikkoja. Talkoopäivien vastuuhenkilönä toimii Jari Pöyhönen (p. 040 773 9041).

Talkoopäiviin olemme saamassa ison muuttoauton. Muista kuljetuksista vastaavat Anssi Poikonen (p. 040 732 3273, virka-ajan ulkopuolinen aika) ja Pauli Vilkkilä (p. 040 776 2315, virka-aika).

Käyttökelpoisen irtaimen huutokauppa UKK-hankkeen hyväksi järjestetään temppelin alaparkissa sunnuntaina 6.10. päivätilaisuuden jälkeen. Lapsityön materiaaleja on tarkoitus kaupata kirpputoritapahtumassa.

Uusiin tiloihin siirtyminen

Rakennnusurakoitsija siivoaa rakennuksen pölyttömäksi luovutuspäivään 30.8. mennessä. Pölyttömyys todennetaan mittauksin.

Syys- ja lokakuu on uudessa kirkossa varattu TerveTalo -ohjeistuksen mukaiseksi tuuletusajaksi. TerveTalo-periaatteiden mukaisesti toteutettavissa julkisissa rakennuksissa ilmanvaihto pidetään yleensä tehostettuna koko ensimmäisen vuoden ajan. Sen jälkeen ilmanvaihto säädetään normaaliksi ”tarpeen mukaiseksi”, eli tilojen ollessa tyhjillään ilmanvaihto on puolella teholla ja toiminnan aikana ilmanvaihtoa tehostetaan. Tuuletusajalla pyritään vähentämään uuden talon rakenteista hengitysilmaan siirtyvien ärsyttävien aineiden määrää.

Työmuodot ja työntekijät voivat järjestellä paikkoja uudessa kirkossa jo lokakuussa. Lokakuussa järjestetään seurakuntalaisille myös mahdollisuus tutustua uuteen kirkkoon. Tästä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Varsinainen toiminta siirtyy uusiin tiloihin marraskuun alusta alkaen. Uuden kirkon vihkiäisiä vietetään lauantaina 2.11.

Muutto-ohjeisto

Tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Lisätietoja:

Anssi Maaranen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 353 8312

Vesa Moisio
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 349 5561

Jari Nojonen
etunimi.sukunimi@jklhelluntaisrk.fi
050 527 4063