Miten lähetystyöhön

1. Lähetyskutsu

 • Lähetyskutsu tulisi ottaa esille siinä vaiheessa, kun seurakuntalainen ilmaisee halunsa lähteä kentälle
 • Edellytämme henkilökohtaista kutsua tehtävästä riippumatta
 • Avoin asia, jota voi arvioida monella tasolla esimerkiksi lähetystyöjaostossa ja vanhimmistossa
 • Kutsumustietoisuus, joka on linjassa Raamatun kanssa

2. Näyn jakaminen seurakunnan johdolle

 • Oman lähtöseurakunnan suositellaan olevan ensisijainen lähettäjäseurakunta
 • On hyvä kertoa ennen lähetyspolulla etenemistä (ml. koulutus) seurakunnan vastuuhenkilöille kutsustaan
 • Kutsun ilmaiseminen voi olla hyvä, vaikka tulisikin myöhemmin toisiin ajatuksiin

3. Henkilökohtainen valmistautuminen

 • Valmistautuminen on moniulotteista
 • Palveluhalukkuus omassa seurakunnassa; omien kykyjensä mukaan toimiminen
 • Palveluaikana henkilö tuo esille koko seurakunnalle kutsunsa yhdessä seurakunnan johdon kanssa
 • Raamattukoulutus ja riittävän kielitaidon hankkiminen
 • Kansainvälinen lähetysharjoittelu auttaa valmistautumisessa
 • Ammatillinen koulutus

4. Hyväksyminen seurakunnan lähetyskandidaatiksi

 • Lähetyskandidaatiksi hyväksyminen tapahtuu seurakunnan ja seurakunnan johdon päätöksellä
 • Seurakunnan velvoitteet: Lähetyskandidaatin tukeminen sekä koulutuksen, että seurakunnassa tapahtuvan harjoittelun suhteen
 • Lähetyskandidaatin velvoitteet: Kandidaatin tulee sitoutua seurakunnan ja Fida Internationalin koulutussuunnitelmaan, mikä usein tarkoittaa Ison Kirjan lähetyskoulutusta
 • Raamattukoulutus: Jos kandidaatti on käynyt jonkun muun raamattukoulun, opintojen vastaavuudet arvioidaan erikseen

Kutsu ja seurakunnan missio

Seurakunta muodostaa palveluyhteisön, joka on kutsuttu Jumalan valtakunnan todentamiseen inhimillisen elämän kaikilla osa-alueilla omassa historiallisessa ja kulttuurillisessa ympäristössään. Yksi sen keskeisistä tehtävistä on ohjata ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan evankeliumin moniulotteisen julistuksen välityksellä huomioiden ympäristönsä monikulttuurisuuden (1. Kor. 9:19-22).

Yleinen kutsu: Uuden testamentin yksi keskeisiä periaatteita on uskon kuuliaisuus, mikä merkitsee sitä, että usko ilmenee kuuliaisuutena Jumalan tahdolle, joka on ilmoitettu Hänen sanassaan. Jokainen seurakuntayhteisön jäsen on näin kutsuttu ja kasteessaan sitoutunut Jumalan valtakunnan todentamiseen omassa elämässään. Tehtävä on elinikäinen prosessi. Kutsu on samalla haaste jatkuvaan uudistumiseen ja Jumalan tahdon tutkimiseen (Room. 12:1-2).

Erityiskutsu: Jumala on kaikissa historian vaiheissa valinnut ja kutsunut ihmisiä todentamaan hänen valtakuntaansa myös erityistehtävien kautta. Paavalilla oli selkeä kutsumustietoisuus (2. Tim. 1:12). Hänet oli valittu julistamaan evankeliumia ei-juutalaisille. Seurakunnan tehtävänä on erityiskutsun saaneen henkilön kutsun aitouden selventäminen ja kutsun toteuttamisen mahdollistaminen (Apt. 13:1-3, 2. Tim. 1:12).