Heidi Laamasta esitetään lapsi- ja perhepastoriksi 

  • Ajankohtaista
Artikkelin kuva

Heidi Laamasta esitetään lapsi- ja perhepastoriksi 

Seurakunnassamme avoimena olleeseen lapsi- ja perhepastorin tehtävään saapui määräaikaan mennessä neljä hakemusta. Olemme haastatelleet kaikki hakijat sekä käyneet tarkentavia keskusteluja ykkösvaihtoehdoksi valikoituneen hakijan kanssa.  

Nyt esitämme seurakunnalle, että uudeksi lapsi- ja perhepastoriksi valitaan Heidi Laamanen. Seurakunnalla on aikaa antaa palautetta ehdotuksesta kolmen viikon ajan 23.4.2023 saakka. Jos estettä valinnalle ei ilmene tämän ajan kuluessa, päätös vahvistetaan.  

Heidi Laamanen on 39-vuotias luokanopettaja ja uskonnon aineenopettaja, vaimo ja kolmen lapsen äiti. Heidi on valmistunut opettajaksi keväällä 2007 ja työskennellyt valmistuttuaan opettajana Turussa ja Jyväskylässä. Syksystä 2019 alkaen Heidi on opettanut Jyväskylän kristillisessä koulussa, jossa hän parhaillaan osallistuu myös kristillisen kasvatuksen monimuotokoulutukseen. 

Heidillä on kokemusta toimintamuotojen ja tiimien perustamisesta ja organisoimisesta seurakunnassa.
– Lapsityö, perheiden hyvinvointi ja toimivat avioliitot ovat lähellä sydäntäni ja Jumalan antama kutsumus, hän kuvailee.

Lapsena uskoon tullut Heidi teki lapsityötä kotiseurakunnassaan Lestijärvellä 14-vuotiaasta alkaen ja jatkoi työtä Kaustisella lukiovuosinaan. Opiskelupaikkakunnallaan Turussa hän oli aktiivisesti mukana ensin nuoriso- ja opiskelijatyössä ja myöhemmin lapsi- ja perhetyössä.  

Jyväskylään Laamaset muuttivat vuoden 2013 alussa. Heidi oli syksyllä 2013 perustamassa seurakuntamme Jippii-kuoro Säihkettä, jota hän on johtanut siitä asti. Hän myös vastasi tiimin kanssa seurakuntamme K7-illoista vuosina 2016–2019 ja oli mukana käynnistämässä kerhotoimintaa vuonna 2021. Vapaa-ajallaan käsitöiden ja monipuolisen liikunnan lisäksi musiikkia harrastava Heidi on nähty usein myös musiikkivastuissa seurakunnassamme. 

Heidi ja Taneli ovat olleet mukana avioliittotyössä vuodesta 2007 asti toimien Parempi avioliitto ry:n vertaisryhmien vetäjinä, luennoitsijoina, tukiparina sekä yhdistyksen hallituksessa. He ovat tuoneet näissä tehtävissään saamansa koulutuksen ja kokemuksen myös omaan seurakuntaamme ja olleet järjestämässä avioparitapahtumia sekä perustamassa avioliittoaiheisia Paristo-pienryhmiä.  

Pastorin tehtävään hakiessaan Heidi kertoi näkynään olevan monipuolinen ja hyvin organisoitu lapsi-, perhe- ja avioliittotyö, joihin mahdollisimman moni pääsisi mukaan niin osana suunnittelutiimejä kuin osallistujina. Heidistä työtä on tärkeää tehdä yhdessä. Pastorina hän haluaisi olla luomassa hyviä toimintamahdollisuuksia vapaaehtoistyöntekijöille, jotta he pääsevät toteuttamaan itseään ja käyttämään vahvuuksiaan. 

Johtava pastori Esa Hyvönen kertoo hakuprosessista:
– Kävin laajaa keskustelua seurakuntamme lapsityön vastuunkantajien sekä muutamien lapsiperheiden kanssa ennen rekrytoinnin aloittamista. Vein näiden keskustelujen keskeiset teemat pastoritiimin ja vanhimmiston keskusteltaviksi. Painopisteiksi valikoituivat perheiden tarvitsema tuki lasten kristillisessä kasvatuksessa, perhe- ja avioliittotyön kehittäminen sekä johtajuustaidot organisoida lapsityötä ja tukea vapaaehtoisten onnistumista.

Esa kertoo miettineensä haun alkaessa, löytyykö tehtävään henkilöä näin laajalla osaamisella.
– Yhdellä hakijoista, Heidi Laamasella, löytyi näyttöä erilaisten lapsityön kokonaisuuksien aloittamisesta, organisoinnista ja johtamisesta isoissa ja pienissä helluntaiseurakunnissa, kokemusta avioliittotyöstä ja laajempaa näkemystä lasten kristillisestä kasvatuksesta. Hänellä on käytännöllisen osaamisensa tueksi myös hankittuna koulutusta jokaisesta osa-alueesta, Esa jatkaa. 

Tehtävää ajatellen näemme tärkeänä, että Heidin puoliso tukee hakuprosessia ja koko perhe on aktiivisesti mukana seurakunnassa. Heidi tunnistaa pastorin tehtävän haastavuuden ja osaa tarkastella tulevaisuuden kehitystarpeita niin omasta kuin seurakunnan lapsi- ja perhetyön näkökulmasta. 

Aloitamme nyt asiaan liittyvän rukousajan, joka jatkuu sunnuntaihin 23.4.2023. Toivomme, että seurakunta sitoutuu rukoukseen seuraavien viikkojen ajan. Otamme myös erittäin mielellämme palautetta vastaan esitykseen liittyen. 

Heidi on seurakuntalaisten tavattavissa ja jututettavissa kirkolla jumalanpalveluksen jälkeen sunnuntaina 2.4. sekä tiistaina 18.4. rukousillan yhteydessä. 

Jos rukousajan kuluessa ei nouse esiin mitään valintaa estävää seikkaa, vahvistamme päätöksen viikolla 17. Uuden lapsi- ja perhepastorin työtehtävät alkavat elokuun alussa 2023. 

2.4.2023 Jyväskylän helluntaiseurakunnan vanhimmisto 

Lisätiedot ja yhteydenotot: 

Esa Hyvönen, johtava pastori 
etunimi.sukunimi [a] jklhelluntaisrk.fi 
045 275 7424 

Ari Kuisma, vanhimmiston puheenjohtaja 
etunimi.sukunimi [a] jklhelluntaisrk.fi 
040 575 7117 

Palautetta asiasta voi antaa myös muille vanhimmiston jäsenille, joiden nimet ja yhteystiedot löydätte Yhteystiedot-sivulta.