JEESUS – sitähän joulu merkitsee!

  • Pastoreilla on asiaa

JEESUS – sitähän joulu merkitsee!

Lämpimät terveiset perheeltämme sekä koko JICF:n, Jyväskylä International Christian Fellowshipin, väeltä! 

Vaikka asun kaukana kotimaastani, en tunne olevani yksin: ympärilläni on suuri perhe. Perhe, joka on olemassa ainoastaan Jeesuksen tähden. Tätä joulukin merkitsee. Jumala antoi oman perheenjäsenensä, poikansa Jeesuksen, jotta me voisimme tulla osaksi Hänen perhettään.

Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa sanoen Aabrahamille: ’Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat’. Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itsekukin pois pahuudestanne. (Apt. 3:25-26)

Jumalan siunaus tulee yllemme Jeesuksen kautta, jos Hän saa olla osa perhettämme. Jumala odottaa, että Hän saisi antaa siunauksensa jokaiseen perheeseen. Saakoon Hän kuulua perheeseenne, ohjaten ja johdattaen teitä tänäkin jouluna.

Joulu merkitsee myös rakkautta, joka on täynnä toivoa. Jumala toivoo, että ihminen vastaanottaisi Hänen Poikansa, jonka Hän on jo vuosituhansia sitten lähettänyt maailmaan ja antanut kuolemaan puolestamme, jotta uskomalla Häneen saisimme iankaikkisen elämän. Tätä samaa rakkautta ja toivoa mekin tarvitsemme levittäessämme Jeesuksen rakkautta.

Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. (Room. 5:8)

Joulu pitää sisällään myös antamisen.

Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. (Joh. 3:16)

Jumala antoi meille suurimman lahjan, Jeesuksen, siksi mekin haluamme muistaa toisiamme lahjoilla. Jeesukseen uskovina lahjamme eivät ole ainoastaan aineellisia, vaan me voimme antaa toisillemme, erityisesti lapsillemme ja nuorillemme, hengellisiä lahjoja.

Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. (Room 1:11)

Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. (1 Tim. 4:14)

Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta. (2 Tim. 1:6) 

Tänä jouluna haluamme siunata teitä ja rukoilla, että Jumala saisi täyttää teitä hengellisillä lahjoillaan ja johdattaa elämäänne Hänen kunniakseen myös tulevana vuonna.

Mekin osaltamme haluamme sulkeutua teidän esirukouksiinne sekä perheenä että koko kansainvälisenä ryhmänä. Rakentakaamme yhdessä Jumalan valtakuntaa!

Siunattua joulun aikaa ja uutta vuotta 2015 toivottaen

Roberts2014
Sandesh, Mervi, Sharon, Sheryl & Martin Roberts